Jak vidí problémy s parkováním starostka centrálního městského obvodu?

„Paní starostko, proč se nezabýváte problémy s parkováním ve městě?“

V posledních několika měsících dostávám stále častěji obdobné dotazy. Občané našeho městského obvodu mě upozorňují na nevyhovující stav dopravy v klidu (parkování). Situace se dle jejich názoru značně zhoršila po zvýšení parkovného v centru města a zpřísnění podmínek pro zakoupení parkovací karty pro parkování v zónách placeného stání, kdy nájemce bytu již nemá možnost zaparkovat poblíž svého bydliště tak, jako dřív.  Tyto změny však problémy s velkým nedostatkem parkovacích míst bohužel příliš nezlepšily.  Na jedné straně trvale bydlící v centru města stráví méně času hledáním volného parkovacího místa, ale na druhé straně se vozidla přesunula do lokalit mimo zóny placeného stání a vytvářejí v ulicích s převažující zástavbou rodinných domů další problémy, možná ještě závažnější než ty, které byly předtím.

Obyvatelé lokality za řekou Chrudimkou mají problém vyjet ze svého pozemku (garáže) na místní komunikaci, protože na většině vjezdů stojí zaparkovaná vozidla těch, kteří už nemají možnost parkovat v zónách placeného stání nebo těch, kteří do města dojíždějí za svým zaměstnáním a své auto prostě někde odstavit musí. Bohužel ani pokuty od strážníků městské policie některé řidiče neodradí. V poslední době tak dochází k situacím, že vozidla parkují na obou stranách komunikace, aniž zůstane potřebná šířka vozovky k průjezdu velkých vozidel (odvoz TKO, hasičů, apod.) či záchranné služby. Řidiči parkují na okrajích křižovatek, čímž zakrývají výhled těm, kteří vyjíždějí z přilehlých ulic.  Některá parkoviště jsou vzhledem ke zvýšení cen nyní poloprázdná.  Prázdná jsou i odstavná parkoviště v centru města v ul. U Stadionu, kdy občané celkem oprávněně nechápou, proč při takovém nedostatku parkovacích míst v centru města jsou obě tyto plochy většinu roku uzavřené. Většině těch, kteří se na mě, jako starostku městského obvodu Pardubice I obracejí, musím bohužel dát za pravdu, ale nedokážu vysvětlit, proč situace musela dojít tak daleko a proč řadu let se těmito problémy nikdo zodpovědný nezabýval. Proč se o potřebě odstavných parkovišť a parkovacích domů řadu let jen hovoří, ale situace se stále nezlepšuje.

Jak je z výše uvedeného zřejmé, město Pardubice nyní hledá možnosti řešení, ale úprava cen parkovného nebo možnost zakoupení parkovací karty jen trvale bydlícími problém nevyřeší, ale pouze přesune na jiné místo.  Zřízení odstavného parkoviště na Zborovském náměstí je krok správným směrem, ale je nutné hledat další odstavné plochy poblíž všech vjezdů do města. Slýchám různé návrhy řešení této situace a podle těchto zkušeností by situaci pomohlo i vybudování parkovacích domů, kde by jak někteří občané Pardubic, tak i dojíždějící odstavili za přijatelnou cenu svá vozidla.  Tento záměr by měl nyní získat prioritu. Již několik let čeká na vybudování parkovacího domu parkoviště v ul. Žitná, poslední část sídliště, kde nedošlo k revitalizaci. Hovořilo se i o vhodné ploše na křižovatce ulic Karla IV. a Arnošta z Pardubice nebo na nábř. Závodu míru.

Vážení spoluobčané, chápu vaši nespokojenost se situací na úseku dopravy, a to ať již se jedná o nedostatek parkovacích míst, odstavných parkovišť, parkovacích domů, absenci tolik potřebných obchvatů města. I přesto bych vás chtěla požádat, abyste svá auta neparkovali na chodnících, zelených plochách, v rozhledových trojúhelnících křižovatek a na vjezdech do domů, a nenapomáhali tak dalším komplikacím v dopravě. Věřím, že ve spolupráci s městem Pardubice budeme hledat vhodná řešení tak, aby parkování v širším centru města nebylo pro řidiče noční můrou.

Sdílej na sociální síti:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *