Seznam zahradnicky upravených ploch (r. 2016 -2020)

Seznam zahradnicky upravených ploch na území MO Pce I (r. 2016 -2020):

 1. Štěrková výsadba s trvalkovou směsí Silbersommer – zelený pás uprostřed komunikace nábř. Závodu míru, úsek křižovatka u Arény – kruhový objezd ZM (náhrada za trávník).

Výsadba směsi trvalek, keřů do vyvýšeného záhonu Závodu Míru (za posledním panelákem) + výsadba živého plotu oddělující parkoviště.

 • Prostor Přednádraží – borkové záhony letniček a cibulovin se závlahou, keřové výsadby do borky (projekt z dotací).
 • Arnošta z Pardubic – plošné výsadby před třemi bytovými domy na místě přerostlých hlohyní a klečí, štěrkové výsadby mezi parkovacími zálivy – směs Silbersommer, záhon růží v borce.
 • Zahradnické úpravy plošné na sídlišti Karlovina – mezi Penny marketem a bytovým domem až k podchodu – doplnění okrasné výsadby včetně mulčování borkou, založení trávníku.
 • Sídliště Karlovina – postupná zahradnická úprava menších zelených ploch u vstupů do panelových domů (okrasná výsadba mulčovaná štěrkem). Rozšiřujeme každoročně. 
 • Náměstí Republiky – pokusná výsadba před vstupem do kostela Sv. Bartoloměje – odstraněno část jalovců – první rok letničkový výsev, druhým rokem štěrkový záhon trvalková směs s cibulovinami a růžemi.
 • Náměstí Republiky – doplnění kvetoucích rostlin v ploše namáhaného trávníku navazujícího na zpevněné plochy a řadu doplňkových objektů – stožáry, budka, sloupy – opět štěrkový záhon – trvalková směs Feuer und Flame – před Zvonicí.
 • Na Třísle, Jahnova – doplnění trvalek a cibulovin do keřového záhonu, mulčováno borkou, borka každé dva roky doplňována.
 • Ul. Dašická – plošné zahradní úpravy – odstranění nevzhledných a přerostlých keřů, první rok letničková výsadba, druhým rokem okrasný kombinovaný záhon cibulovin, keřů a trvalek mulčovaný borkou, každoroční dosadby, doplňování mulče 1x za 2 roky – podél 3 bytových domů (keře, stromy, cibuloviny, traviny, letničky).
 • Nově vysazované živé ploty (obnova dožilých) – vždy s doplněním mulčovací kůry – naposledy ul.  Husova – ptačí zob (+ živý plot kolem popelnic), ul. Macanova – vajgélie, ulice Sezemická – po opravě chodníku – tavolník + okrasné traviny, dosadby živého plotu Dašická, vnitroblok Dašická, Závodu míru.
 • Vnitroblok K Polabinám – zahradní úpravy a výsadby do borky kolem výměníku u vjezdu, u dětského hřiště a v prostoru laviček – mulčováno borkou, úpravy u vstupů do paneláků.
 • Likvidace nefunkčních a dožilých betonových květníků v parčíku K Polabinám, založení trávníku, po dva roky letničkový výsev (zde je bohužel velmi špatná zemina – suť po výstavbě sídliště, suchá léta).
 • Pokusný výsev letniček na svahu u Polikliniky KOLF a u bytového domu Na Třísle – velmi špatný podklad tvořený většinou kusy betonu, kamením i lepenkami. Letničky neobnoveny.
 • Výsev luční směsi s bylinami a příměsí letniček v Bubeníkových sadech (dvě plochy).
 • Zahradní úprava zelených pásů podél vstupu do bytového domu čp. 2423 U Marka (štěrk).
 • Výsadba živého plotu do štěrku podél komunikace Palackého (od přechodu u Tesco k zastávce MHD) – bude upraveno.
 • Revitalizace a pokud možno rozšíření zahradnických ploch v rekonstruovaných vnitroblocích (kde – vnitroblok u autobusového nádraží, vnitroblok K Polabinám, vnitroblok Jindřišská – kolem ležící sochy a vedle schodiště + dílčí úpravy, vnitrobloky Dašická – záhony až u vstupů).
 • Zařízení zavlažovaného sportovního trávníku v ulici U Stadionu (místo odstraněné sportovní haly) a jeho propojení s Tyršovými sady.
 • Nedokončený zátěžový štěrkový trávník v ul. U Stadionu, osev speciální směsí nedotažen vzhledem k převzetí do správy OMI MmP.
 • Záchrana zeleného pásu s výsadbou růží na Masarykově náměstí a péče o ně (postřik, hnojení, zálivky, borkování, stříhání). Původně SÚS mělo likvidovat a zadláždit.
 • Postupné zajištění zdroje vody pro fontány a závlahy z vrtané studně (místo vodovodního řadu) – Smetanovo náměstí, náměstí Čs. Legií, kopaná jímka U Stadionu, Přednádraží.
 • Zřízení závlahového systému pro relaxační zelené plochy u pavilonu parku Na Špici (zdroj Čičák).
 • Rekonstrukce chodníků od r. 2016 – kde to umožňuje terén či zástavba je proveden spád chodníku vždy k zasakování vody do zeleného pásu mezi chodníkem a vozovkou.
 • Rekonstrukce vnitrobloku Dašická – Na Okrouhlíku – Ke Kamenci – 70% zpevněných ploch – dešťová voda svedena do zeleně nebo do zasakovací jímky.
Do sázení stromků se u ZŠ Spořilov osobně zapojili i samotní zastupitelé obvodu. Foto: Bohumil Roub
Sdílej na sociální síti:

One Comment on “Seznam zahradnicky upravených ploch (r. 2016 -2020)”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *