Národní kulturní památka Památník Zámeček. Odpověď autora.

Na našem webu, ale i v tištěné formě Pardubické Jedničky podrobil kritice člen zastupitelstva MO1 a historik Jiří Kotyk výši a účelovost nákladů na rekonstrukci Památníku Zámeček. (viz odkaz níže) Na otevřenou výzvu reagoval autor projekt Vojtěch Kyncl, jehož reakci zveřejňujeme v plném znění.

“Ačkoliv byl v posledních třech letech vedením města Pardubice zastupitel městské části dr. Jiří Kotyk opakovaně informován o základních ekonomických a historických faktech nového památníku, nadále zveřejňuje účelově lživé informace. Jako můj bývalý učitel začal proti našemu projektu negativně vystupovat až poté, co zjistil, že nemůže být z praktických důvodů vedoucím projektového týmu. Jako autor ideového návrhu a expozice jsem si nevyžádal odměnu necelých dvou milionů korun, ale v této hodnotě jsem stanovil rozpočet dle zkušenosti s prací v Lidicích, Ležákách a Letech (texty, grafika, autorská práva, fotografie, filmy, překlady atd.). Financován musí být také základní výzkum, včetně nápravy historických omylů a křivd – dr. Kotyk jistě vzpomene na svoji kauzu odbojáře Franjo Aubrechta. Za tři desítky let, kdy jsou dostupné archivy a byli mezi námi očití svědci, nebyly dohledány osudy většiny popravených, a to se snažíme dohnat. Novinář, se kterým v jiném médiu dr. Kotyk spolupracoval na získání informací o majetkových poměrech mé manželky, praktické lékařky, a nepodložených vztazích s dodavateli stavby, byl soudcem v trestní kauze soudce Havlína označen za úplatného. Kauza v Lidicích je pouze vykonstruovanou politickou objednávkou namířenou proti České televizi, bývalé ředitelce a svobodě bádání, která si vzala za zástěrku zásadní etická pochybení vůči zavražděné a zamlčené lidické židovské oběti. I přes důrazný protest poslední lidické ženy je předpřipravený výsledek znám. O životní příběhy účastníků dobových událostí června 1942 jde především, neboť jejich poznání a pochopení na pozadí vyhlazovací války je úkolem vyspělého kulturního národa. Nehledě k tomu, že ve stejné době rozhodovali nacisté o vraždě 50 milionů Slovanů a hrstka českých odbojářů jejich plány podstatně ztížila. Tento odkaz a zločiny diktatur stojí za to trvale připomínat dalším generacím: postavit se zlu má smysl.

Co vadí historikovi na zhodnocení národní kulturní památky v majetku jeho rodného města, jejíž cena je v hodnotě běžné kruhové křižovatky? Kdy jindy má být společnost upozorňována na nutnost dodržování lidských práv a demokratických principů, než v době strachu? Co vede pana Kotyka k psaní záměrně lživých údajů podněcujících nejnižší pudy společnosti? Odpovím si sám: Mají ve čtenáři vyvolat zlobu, závist, zášť, strach a svár, pocity podvodu a šířit negativní nenávistnou atmosféru. K čemu až vede záměrné štvaní společnosti, jsme už v naší zemi mohli v minulosti zažít. Články dr. Kotyka jsou příkladem, proč je nutné a společensky nanejvýš přínosné si příčiny a důsledky takového jednání připomínat v institucích, kterou je právě vybudování muzea v rámci projektu Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček. „Historie na přání“, manipulovaná politickým nátlakem, není cestou, která by zvyšovala národní sebevědomí, ale naopak ukazuje na možnou nedozrálost společnosti. Snažíme se v součinnosti s dalšími organizacemi o trvalý odkaz, jenž bude odolný vůči vratkým společenským náladám, neboť je vystavěn na univerzálních hodnotách lidství.”

PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

Starostka MO1 Alena Stehnová k tomu připojuje: “Celá situace mě osobně velmi mrzí. Pan doktor Kotyk je členem zastupitelstva městského obvodu Pardubice I a jeho vyjádření jsme na přání otiskli. Vážím si obou pro jejich odbornost. Jen mne mrzí, kam se celá situace vyhrotila. Nejsem soudce a neumím rozhodnout, kde je pravda. Jsem ráda, že pan doktor Kyncl reagoval. Z mého pohledu se argumenty uvedené v odpovědi zdají být vysvětlující. Byla bych ráda, kdyby se našly kompromisní cesty,”

A. Stehnová
Sdílej na sociální síti:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *